Přeskočit na obsah

Životopis

Ondřej Mucha vystudoval Konzervatoř Evangelické akademie v Kroměříži, varhany ve třídě MgA. Karla Hinera a cembalo ve třídě MgA. Ilony Růčkové. Své odborné vzdělání si rozšířil na Mezinárodním mistrovském interpretačním kurzu na  JAMU v Brně pod vedením prof. Kamily Klugarové. Dále vystudoval obor Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě v Hradci Králové ve třídě doc. Dr. Františka Vaníčka, Ph.D. a obor hra na varhany na VŠMU v Bratislavě ve třídě doc. Imricha Szabó, ArtD.

Ondřej Mucha se věnuje koncertní činnosti ve hře na varhany, harmonium a cembalo. Vedle pravidelných koncertů v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Španělsko, ad.) se představil také na několika mezinárodních hudebních festivalech a mezinárodních varhanních festivalech.

Vedle koncertní činnosti se Ondřej Mucha věnuje chrámové hudbě. Působí jako varhaník v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově a v kostele Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova. V oblasti chrámové hudby se věnuje také kompozici a to především tvorbou sborových skladeb.

V neposlední řadě se Ondřej Mucha věnuje pedagogické činnosti, vyučuje hru na varhany, varhanní improvizaci a hru na klavír. V roce 2012 byla Ondřeji Muchovi v rámci varhanní soutěže ORGANUM REGIUM Pardubice udělena cena za vynikající pedagogické vedení v oblasti varhanní pedagogiky.

Facebook
YouTube