Přeskočit na obsah

GABRIELA NĚMCOVÁ, mezzosopranistka, hlasová a klavírní pedagožka

Gabriela získala své hudební vzdělání na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde absolvovala samostatným diplomovým koncertem, zaměřeným na písňovou tvorbu německých romantiků. Souběžně vystudovala obor Hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se specializovala na hudební organologii a všechny její práce, včetně doktorské, vnesly do tohoto oboru inovativní prvky. Je také absolventkou Metodického centra AMU Praha v oboru sólový zpěv.

Její pěvecký záběr je velmi široký, od barokních árií až po soudobou tvorbu. V poslední době se soustředí, především ve spolupráci s varhaníkem Ondřejem Muchou, na duchovní pěveckou tvorbu skladatelů konce 19. století a 1. poloviny 20. století.

Facebook
YouTube